Všeobecné obchodné podmienky

Registrácia

V internetovom obchode Oliwer je možné nakupovať len po zaregistrovaní. Prihlásiť sa je možné za pomoci tlačidla Prihláste sa v ľavej časti stránky hore.

Ceny

Vždy platí cena aktuálna pri vytvorení záväznej objednávky, pričom sa nemení pri neskoršom zvýšení alebo znížení ceny tovaru. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH (presná sadzba sa uvádza na faktúre). Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sa poskytujú nad rámec zliav uvedených pri jednotlivých produktoch na v internetovom obchode Oliwer, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce internetového obchodu Oliwer s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Spôsob dodania tovaru

Objednávku je možné prevziať osobne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo vo forme zásielky. Pri osobnom prevzatí je lehota na prevzatie 14 kalendárnych dní, pričom tovar je možné si prevziať v čase otváracích hodín prevádzkovateľa. Tovar sa posiela prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu alebo balíka v závislosti od veľkosti a hmotnosti objednávky. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní je objednávka vyexpedovaná. K tejto dobe je potrebné pripočítať 1-3 pracovné dni, čo je bežná dodacia lehota Slovenskej pošty.

Spôsob platby

Tovar je dodávaný vo forme zásielky na dobierku, t.j. platba sa realizuje pri preberaní tovaru v hotovosti. V prípade osobného prevzatia platí platba hotovosťou pri preberaní.

Ku každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list pokiaľ si to zákazník neželá inak ak faktúra v balíku s tovarom nie je, bola Vám automaticky zaslaná na Vášu zaregistrovanú mailovú adresu.

Poštovné a iné poplatky

K cenám uvedeným v internetovom obchode je potrebné pripočítať poštovné vo výške 5.00 €, prípadne u DPD 9,60 eur. Iné poplatky ani balné sa neúčtujú. Uvedené poplatky platia pre odoslanie zásielok v rámci Slovenska.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Internetový obchod Oliwer sa zaväzuje :

  1. Dodržiavať ceny platné v čase odoslania objednávky
  2. Dodať tovar v nepoškodenom stave
  3. Dodať tovar v množstve a sortimente ako bolo uvedené na objednávke
  4. Priložiť daňový doklad, ak si zákazník neželá inak

Internetový obchod Oliwer nenesie zodpovednosť za:

  1. Oneskorené doručenie tovaru, ktoré zavinil doručovateľ (Slovenská pošta)
  2. Oneskorené doručenie tovaru zavineného nesprávne udanou adresou prijímateľa

Stornovanie objednávky

Zákazník môže stornovať objednávku bez poplatku kedykoľvek pred záväzným potvrdením, ku ktorému ho vyzve prevádzkovateľ. Zároveň si internetový obchod Oliwer vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nie je možné dodať z dôvodu vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode Oliwer, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať zákazníka o stornovaní objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti sa poskytovateľ zaväzuje vrátiť finančné prostriedky do 10 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba odoslaná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Reklamácia

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. zákazník má právo vrátiť tovar do 7 pracovných dní od prevzatia bez udania dôvodu preukázateľným spôsobom. Tovar sa späť poskytovateľovi neposiela dobierkou. Reklamovať je možné nekompletnú zásielku alebo poškodený tovar. Reklamáciu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, v opačnom prípade reklamácia nemusí byť uznaná.

Reklamácia tovaru sa neuzná v prípade, že

  • tovar je mechanicky poškodený a nebol reklamovaný do 48 hodín od prevzatia
  • tovar vykazuje jasné známky používania
  • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, atď, ak bol k nemu dodaný)
  • keď to povaha výrobku neumožňuje

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov.

Platnosť

Všeobecné obchodné podmienky sa pravidelne aktualizujú na základe zmien v platnej legislatíve a príslušných právnych noriem, resp. podľa potreby.

Bazár

Milí zákazníci a návštevníci, za uvedenie vášho tovaru do kategórie "BAZÁR" sa zaväzuje ponechať 10% z ceny predaného tovaru uvereňovateľovy, teda www.oliwer.sk.


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop